شما اینجا هستید

راهنمای قرار دادن بلوک در گره

حتما برای شما نیز پیش آمده است که قصد داشته باشید بلوکی را در محتوای خود قرار دهید برای این منظور کافی است فقط از یک کد استفاده کنید:
کد زیر را در بادی محتوای خود قرار دهید و قالب ورودی را به phpcode تغیر دهید:

<?php
$block
= module_invoke('namebolook', 'block', 'view', ID);
print
$block['content'];
?>

برای پیدا کردن ID بلوک به قسمت بلوک ها بروید و بر روی پیکربندی کلیک کنید، در انتهای آدرس صفحه باز شده شماره ای وجود دارد که به عنوان ID شناخته میشود.
دقت کنید دو مقدار 'block' و 'view' در وسط ، همیشه ثابت اند، در دروپال 7 به جای 'block', 'view'

'block_view' را قرار دهید.