شما اینجا هستید

مقالات

چرا باید سورس کد های خود را در ماژول های دروپال قرار دهیم

با این مقاله می توان دلایلی که نباید در سورس کد های دروپال تغییرات بوجود آورد را بهتر درک نمود. این مقاله دلایل را بطور مختصر توضیح داده و آسیب هایی که ممکن است به سایت دروپالی در اثر تغییرات در سورس کدهای دروپال به شما می شناساند. تغییرات در سورس کد های هسته دروپال هک دروپال نیز گفته می شود.


صفحه‌ها