شما اینجا هستید

جامعه دروپال بدنبال مکان مناسبی برای جلسه آمریکای شمالی در سال 2013 میباشد.

برگزاری جلسات بین المللی برای گرد هم آوردن افرادی که از این پایگاه استفاده میکنند و در طراحی، پشتیبانی و پیشرفت آن نقش بسزایی دارند، میباشد. ویژگیهای هر جلسه دروپال، با اعمال صفحات و جلسات با بررسی بسیار ریز زیر نظر بانفوذترین و درخشانترین مغزهای دروپال که با شانسهای بیشمار، شبکه بندی و مکالمات غیر رسمی دروپال را گسترش میدهند.
دروپال از رسیدkن زمان برگزاری کنفرانس لندن در ماه آگوست و هم چنین کنفرانس دنور در ماه مارس اظهار شادمانی نمود. دروپال از هم اکنون به دنبال مکان مناسبی برای کنفرانس بعدی دروپال در آمریکای شمالی 2013 میباشد و از نظرات شما استقبال خواهد کرد.
لطفا در این نظر سنجی شرکت نمایید: http://www.surveymonkey.com/s/drupalconpoll
اگر شما عضو گروهی از دروپالیست ها هستید که دوستدار مشارکت بیشتر و همچنین سازماندهی کنفرانس دروپال در یک مکان خاص میباشید، لطفا علایق خود را توسط عرضه نظر ارائه نمایید

تصویر: