شما اینجا هستید

فقط یک هفته دیگر برای ارائه موضوع جلسات دروپال دنور باقی مانده است!

طرح پیشنهادی کنفرانس دروپال که 23-19 ماه مارس سال 2012 در سالن مرکزی شهر دنور برگزار خواهد شد، هنوز مورد تایید قرار نگرفته است. موضوع اصلی این جلسات " همکاری همه جانبه عوامل" میباشد و آخرین فرصت ارائه موضوعات 26 اکتبر سال 2011 در ساعت 59:59:23 به وقت گرینویچ و ساعت جهانی میباشد.
جلسه دروپال دنور بر روی 8 موضوع مهم در مراحل تخصصی و علایق مشخص کاربران و هم چنین توسعه دهندگان متمرکز خواهد بود. اولویت جلسه در مورد موضوعاتی میباشد که قبلا بررسی شده و چگونگی ارتباط آنها مورد بحث قرار گرفته است. موضوعات مورد بحث:
پیکربندی سایت
توسعه و کدنویسی
طراحی و تجربیات کاربران
جامعه دروپال
استراتژی های تجارت
موبایل
بازرگانی
دولت
تحصیل
توضیحات مربوط به جلسات بصورت آنلاین در اختیار عموم میباشد. بنابراین، از وبسایت جلسه دروپال دنور برای کسب اطلاعات بیشتر اطمینان حاصل نمایید.

تصویر: