شما اینجا هستید

دروپال فارسی نسخه 7.33

در این نسخه از دروپال 7 ، تعدادی از ایرادات خیلی جرئی که گزارش شده بودند رفع شده است و api های کوچکی بهبود های خیلی جزئی یافته اند. پس از این تغییرات هیچ قابلیت جدیدی اضافه نشده است و تماما در سطح ساختار سیستمی صورت پذیرفته است. دقت کنید که ویژگی و قابلیت های جدید در نظر گرفته شده برای api های دروپال فقط در نسخه دروپال 8 پیاده سازی می گردند.
این نسخه ارائه شده شامل هیچ رفع ایراد امنیتی نبوده و در صورتی که تمایل به بروزرسانی ندارید ، میتوانید بروزرسانی را انجام ندهید.
برای بروزرسانی نیازی به تغییر فایل های robots.txt , web.config , settings.php , .htaccss نمی باشد چرا که هیچ تغییراتی در این فایل ها صورت نگرفته است.

نسخه دریافت حجم تاریخ وضعیت
7.33 application/zip DrupalCMS-7.33.zip 3.7 مگابایت 22 آبان 1393 توصیه شده برای دروپال 7