شما اینجا هستید

دروپال کاملترین CMS متن باز API First

دروپال یکی از بزرگترین پروژه های متن باز جهان است که شرکت ها ، دولت ها ، موسسات آموزش عالی و سازمان های غیر دولتی زیادی را به سمت خود جذب کرده است. جامعه مشارکت کنندگان این سیستم ، دروپال را با قابلیت های جدید ، ماژول ها و توزیع های مختلف برای ارائه راه کار های دیجیتالی همراه با تکنولوژی روز فراهم میکنند.
امروزه در تمامی نرم افزار های موبایل ، نرم افزار های تحت وب و حتی نرم افزار های سیستمی ، وجود نوعی معماری جهت ارتباط با برنامه های متعدد و ارتباط با پایگاه داده مرکزی (آنلاین) جهت دستیابی به تمامی سوابق اطلاعاتی به چشم میخورد و نیاز به نوعی معماری بنام API-first را هر روزه افزایش می دهد.
کلمه API مخفف Application Programming Interface در فارسی به "رابط برنامه نویسی نرم افزار کاربردی" ترجمه شده است. API در اصل توابع هسته مرکزی یک نرم افزار هستند که با کمک آن اجازه برقراری ارتباط بین اجزای مختلف نرم افزار فراهم می شود. این رابط قابلیت این را دارد که از یک برنامه دیگر فراخوانی شده تا سرویس های درخواست شده از آن برنامه ها را با برنامه مرکزی مرتبط سازد.
و اما کلمه API-first یا "ابتدا رابط برنامه نویسی" به اهمیت تعامل بین یک سرویس مرکزی و برنامه های کاربردی جانبی اشاره دارد که به هر دو سیستم اجازه میدهد تا داده ها را درون شبکه مبادله کنند.
این تبادل تنها به وب سایت محدود نیست، بلکه موبایل ها ، تبلت ها ، گجت ها ، تلویزیون ها و دیگر دستگاه های هوشمند متصل به اینترنت میتوانند این مبادلات را انجام دهند.
به زبان ساده تر یک نرم افزار موبایل ، باید بستری آنلاین برای نگهداری و مدیریت اطلاعات خود داشته باشد که از تکنولوژی های متعدد ارتباطی برای ارائه سرویس پشتیبانی کند. مطمئنا این بستر آنلاین میتواند خود یک وب سایت بوده که امکانات مشابه نرم افزار موبایل را ارائه کند یا یک برنامه تحت وب بوده که تنها جنبه تزریق اطلاعات به نرم افزار موبایل را داشته باشد.
حال اینکه میگوئیم دروپال API First است به معنای جدا بودن بخش ظاهری دروپال و استفاده از تکنولوژی دیگر در هسته مرکزی دروپال است که میتواند تمامی قدرت و اکوسیستم دروپال را برای ایجاد یک سرویس دهنده مرکزی در اختیار شما قرار دهد