شما اینجا هستید

روش رفع خطا غیر منتظره

5 پست / 0 جدید
آخرین ارسال

وضعیت: آفلاین
 • نسخه دروپال: 8.00
 • تعداد ارسال: ۴۵
 • تاریخ عضویت: ۲۰۱۶/۰۶/۰۸
 • آخرین حضور: ۲۰۱۸/۰۵/۲۴
 • سمت: کاربر عضو
 • موقعیت: نامشخص

سلام چطور میشه که خطای وب سایت با یک خطای غیر منتظره مواجه شد. لطفا بعدا دوباره تلاش کنید. را از پنل مدیریت پیگیری و نصب کرد.

نسخه مرتبط: 

وضعیت: آفلاین
 • تعداد ارسال: ۳۱۳
 • تاریخ عضویت: ۲۰۱۴/۱۲/۲۱
 • آخرین حضور: ۲۰۱۸/۰۸/۰۲
 • سمت: کاربر عضو
 • موقعیت: نامشخص

حقیقتا من که متوجه نشدم سوالتون چیه


وضعیت: آفلاین
 • تعداد ارسال: ۶۰
 • تاریخ عضویت: ۲۰۱۶/۱۲/۰۲
 • آخرین حضور: ۲۰۱۷/۱۲/۱۰
 • سمت: کاربر عضو
 • موقعیت: نامشخص

باید پی.اچ.پی را به روز رسانی کنی
فکر کنم فایل update.php
روش‌های مختلفی برای به روز رسانی کردنش هست
یکی از راه‌ها این است که
آدرس سایت‌ت را می‌نویسی و این‌هم بش اضافه می‌کنی
یعنی این شکلی& به جای مای سایت آدرس وب خودت را وارد می‌کنی

http://mysite.com/update.php


وضعیت: آفلاین
 • تعداد ارسال: ۶۰
 • تاریخ عضویت: ۲۰۱۶/۱۲/۰۲
 • آخرین حضور: ۲۰۱۷/۱۲/۱۰
 • سمت: کاربر عضو
 • موقعیت: نامشخص

برای پیگیری کردنش هم یک راهی بود
اما دقیق یادم نمیاد


وضعیت: آفلاین
 • تعداد ارسال: ۱
 • تاریخ عضویت: ۲۰۱۸/۰۲/۲۸
 • آخرین حضور: ۲۰۱۸/۰۲/۲۸
 • سمت: کاربر عضو
 • موقعیت: تهران

Recoverable fatal error: Object of class drupal\NewModule\Form\NewForm could not be converted to string in Drupal\Core\Form\FormBuilder->getFormId() (line 190 of C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\lib\Drupal\Core\Form\FormBuilder.php) #0 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\includes\bootstrap.inc(566): _drupal_error_handler_real(4096, 'Object of class...', 'C:\\wamp64\\www\\d...', 190, Array) #1 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\lib\Drupal\Core\Form\FormBuilder.php(190): _drupal_error_handler(4096, 'Object of class...', 'C:\\wamp64\\www\\d...', 190, Array) #2 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\lib\Drupal\Core\Form\FormBuilder.php(220): Drupal\Core\Form\FormBuilder->getFormId(Object(drupal\NewModule\Form\NewForm), Object(Drupal\Core\Form\FormState)) #3 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\lib\Drupal\Core\Controller\FormController.php(74): Drupal\Core\Form\FormBuilder->buildForm(Object(drupal\NewModule\Form\NewForm), Object(Drupal\Core\Form\FormState)) #4 [internal function]: Drupal\Core\Controller\FormController->getContentResult(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), Object(Drupal\Core\Routing\RouteMatch)) #5 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\lib\Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php(123): call_user_func_array(Array, Array) #6 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\lib\Drupal\Core\Render\Renderer.php(582): Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}() #7 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\lib\Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php(124): Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object(Drupal\Core\Render\RenderContext), Object(Closure)) #8 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\lib\Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php(97): Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->wrapControllerExecutionInRenderContext(Array, Array) #9 [internal function]: Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}() #10 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\vendor\symfony\http-kernel\HttpKernel.php(153): call_user_func_array(Object(Closure), Array) #11 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\vendor\symfony\http-kernel\HttpKernel.php(68): Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1) #12 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\lib\Drupal\Core\StackMiddleware\Session.php(57): Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #13 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\lib\Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle.php(47): Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #14 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\modules\page_cache\src\StackMiddleware\PageCache.php(99): Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #15 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\modules\page_cache\src\StackMiddleware\PageCache.php(78): Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #16 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\lib\Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware.php(47): Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #17 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\lib\Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware.php(50): Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #18 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\vendor\stack\builder\src\Stack\StackedHttpKernel.php(23): Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #19 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\core\lib\Drupal\Core\DrupalKernel.php(657): Stack\StackedHttpKernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #20 C:\wamp64\www\drupal-8.4.5\index.php(19): Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #21 {main}.