شما اینجا هستید

افزونه Counter

این افزونه یک شمارنده به سایت دروپالی شما اضافه مینماید که اطلاعات زیر را در اختیار شما قرار میدهد:
شمارش تعداد بازدید سایت ، محتوای سایت در فواصل زمانی مختلف حتی در دقیقه
نمایش تعداد کاربران عضو و مهمان سایت شما
نمایش تعداد مطالب منتشر شده و نشده
نمایش IP سرور و بازدیدکنندگان
گزارش IP بازدیدکنندگان ، تاریخ های دسترسی و مشاهدات
در این افزونه قابلیت تعیین مقادیر اولیه نیز وجود دارد.