شما اینجا هستید

افزونه Hierarchical Select

افزونه انتخاب سلسله مراتبی یکی از عناصر فرم های دروپال است که به فرم های دروپالی امکان میدهد تا گزینه های انتخاب را بحالت انتخاب چند گانه (پله ای) بر اساس همان تکنولوژی dropdown نمایش دهند.
بطور مثال شما تمایل دارید در یک فرم از مخاطب اطلاعات محل سکونت که شامل کشور ، استان ، و شهر است را دریافت نمایید.
قطعا وابسته به انتخاب کشور باید استان ها ظاهر شده و وابسته به انتخاب استان باید شهرهای مذکور ظاهر شوند که افزونه انتخاب سلسله مراتبی این عمل را به سادگی برای شما انجام خواهد داد.
در این انتخاب ها سطوح مختلف تعبیه شده و شما میتوانید پیکربندی دلخواه خود را برای این سطوح تعیین نمایید.
این پیکربندی ها شامل : حالت نمایش سلسله مراتب ، تاخیر انیمیشن و ... میباشد.
این افزونه قابلیت هماهنگی با افزونه های فروم ، منو ، دسته بندی ، دیدها ، cck ، زیر گروه و ... را دارد.