شما اینجا هستید

افزونه Visitors

این افزونه اطلاعاتی از آمار بازدید کنندگان سایت شما بطور دقیق ثبت می نماید و شما را قادر میسازد تا گزارشاتی از سایت خود تهیه نمایید.
از قابلیت های این افزونه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
اطلاعات صفحاتی که به تازگی مشاهده شده
اطلاعات صفحاتی که به تازگی ایجاد شده
نمایش تعداد مشاهدات صفحات در ماه
نمایش تعداد مشاهدات صفحات در هفته
نمایش تعداد مشاهدات صفحات در روز
نمایش تعداد مشاهدات صفحات در ساعت
نمایش تعداد مشاهدات صفحات بر اساس ip
گزارشی از مشخصات کاربران (بازدید ، محتوا و نظرات)
نمایش اطلاعاتی از ارجاع دهنگان به سایت

این افزونه پس از نصب بلوکی که حاوی اطلاعات زیر است را نمایش میدهد:
تعداد کل بازدیدکنندگان
بازدید کنندگان یونیک
تعداد کاربران عضو
آخرین کاربر عضو
تعداد محتوای سایت
IP کاربر فعال
و ...