رفتن به محتوای اصلی
ثبت شده توسط translate در س., 12/02/2014 - 19:20

این صفحه به شما نشان میدهد که دروپال از چه فناوری های در هسته خود استفاده نموده است . این صفحه در حال حاضر تکمیل نشده است.
میتوانید نسخه انگلیسی را در صفحه زیر مشاهده نمایید:
https://www.drupal.org/node/176052